Aanbod commercieel vastgoed in eerste kwartaal 2019 verder gedaald

Normal chipshol claimt 120 miljoen euro bij luchtverkeersleiding nederland
Het aanbod van commercieel vastgoed, waarmee wordt bedoeld kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte, is in het eerste kwartaal van 2019 verder gedaald. De opname van bedrijfsruimte en kantoorruimte bleef op niveau. Op de winkelmarkt lag de opname echter beduidend lager dan in het eerste kwartaal van 2018. Dit blijkt uit cijfers van NVM Business.

Kantorenmarkt

Op de Nederlandse kantorenmarkt daalde het aanbod in het eerste kwartaal met 2,7% naar 5,85 miljoen vierkante meter. Vrijwel alle provincies zagen het beschikbare aanbod verder dalen. De daling deed zich met name voor in de grote steden. Opvallend genoeg verruimde het aanbod in Amsterdam. In totaal steeg het aanbod hier in het eerste kwartaal met circa 5% tot circa 510.000 vierkante meter. De toename werd vooral veroorzaakt door het op de markt komen van een aantal grootschalige kantoorgebouwen in Amsterdam Zuidoost en Riekerpolder. Amsterdam is daarmee weer de gemeente met het grootste beschikbare aanbod van kantoorruimte, nadat Rotterdam deze positie in het derde kwartaal van 2017 van Amsterdam had overgenomen. De opname van kantoorruimte kwam in het eerste kwartaal van 2019 uit op een vrijwel gelijk niveau als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In totaal kwam de opname in het eerste kwartaal uit op 220.000 vierkante meter, waarbij de G4 goed was voor bijna 40% van de opname. Opvallend hierbij was dat de prijzen in met name Amsterdam en Utrecht onder een sterke opwaartse druk stonden.

Bedrijfsruimtemarkt

De bedrijfsruimtemarkt liet in het eerste kwartaal een lichte daling van het aanbod zien; in totaal daalde het beschikbare aanbod met 0,7% naar 11,56 miljoen vierkante meter. In de meeste provincies nam het beschikbare aanbod van bedrijfsruimte in het eerste kwartaal af. In Zuid- en Noord-Holland, Limburg en Zeeland nam het aanbod juist toe. In het eerste kwartaal werd op de Nederlandse markt circa 1,35 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte verkocht en verhuurd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een opvallende uitzondering vormde Rotterdam, waar door de verhuur van een aantal grootschalige logistieke bedrijfspanden de opname in het eerste kwartaal van 2019 ruim vier keer zo hoog uitviel dan in dezelfde periode een jaar geleden. In totaal kwam de opname in Rotterdam uit op bijna 108.000 vierkante meter. Hoewel de opname landelijk gezien lager uitviel, vonder er wel meer transacties plaats. Gemiddeld waren de transacties echter 15% kleiner in omvang dan in het laatste kwartaal van 2018. De huurprijzen van bedrijfsruimten zijn in vrijwel alle provincies licht gestegen.

Winkelmarkt

Ondanks het faillissement van een aantal grote winkelketens nam het aanbod op de Nederlandse winkelmarkt in het eerste kwartaal van 2019 verder af. Daarbij speelde mee dat veel failliete ketens een doorstart maakten en de winkelvoorraad verder afnam door onder andere herbestemming. Het aanbod van beschikbare winkelruimte daalde in het eerste kwartaal van 2019 naar 2,09 miljoen vierkante meter, een afname van 1,6% ten opzichte van een kwartaal eerder. De meeste provincies zagen het beschikbare aanbod verder afnemen. Alleen in Noord-Brabant en Flevoland nam het beschikbare aanbod toe. In Zeeland, Limburg en Friesland bleef het aanbod vrijwel gelijk. De opname van winkelruimte bleef duidelijk achter bij de opname van het eerste kwartaal van 2018. In totaal kwam de opname in het eerste kwartaal uit op circa 140.000 vierkante meter tegen 167.500 vierkante meter een jaar eerder. Het aantal transacties lag overigens wel hoger lag dan in dezelfde periode vorig jaar. Er was echter vooral vraag naar kleinschalige winkelruimtes.
Dit artikel verscheen eerst op Nederland Actueel
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief